Home

A house dedicated to SaaS products, devops, good practices and fun

We are a team of experienced technology and business people who are building a unique, high-quality, full stack R&D hub and community of creators and entrepreneurs around it. Our vision is to support SaaS startups and growing businesses around the world to make their ideas run. How to make that? Our recipe is very simple: gather the best engineers, have a full focus on SaaS and DevOps, be fully dedicated to partners, and foster a growth culture in teams.

Inteligentna platforma badań aplikacji w chmurze

Co.brick sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Inteligentna platforma badań aplikacji w chmurze” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt polega na realizacji prac badawczo – rozwojowych na potrzeby rozwiązania problemów predykcji i optymalizacji aplikacji chmurowych (cloud native). Jego rezultatem będzie opracowana platforma pozwalająca na predykcję, wykrywanie anomalii oraz automatyzację działań naprawczych aplikacji w cloud. Z rozwiązania będą mogły korzystać małe i średnie firmy, tzw. start-upy technologiczne, które chcą rozwijać i utrzymywać swoje oprogramowanie w chmurach, natomiast nie mogą sobie pozwolić na zaangażowanie w pełnym zakresie zespołu DevOps, czy specjalistów od analizy danych.

Wartość projektu: 7 899 116,54 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 974 409,76 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka ścieżka".

The new spot in Gliwice for tech creators and entrepreneurs - ready in the second quarter of 2021

Outstanding office

Our office is a place worth living. And working. We are building precisely the place we dream of ourselves.

Community

co.brick is going to be the place to go for tech enthusiasts, entrepreneurs, creators and makers. We want to build a highly inspiring cross-discipline community.

Unique Concept

co.brick is going to be a home for SaaS products, pre-seed startups and good beer & food. It's not only a place to work, but also the perfect spot to meet and get creative together.